Công văn 5394/TCT-CS

Công văn 5394/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thuế suất và tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5394/TCT-CS 2017 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5394/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3167/CT-TNCN ngày 25/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 15 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5% và 10%.

Căn cứ khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ bổ sung Điều 28a Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Căn cứ quy định trên:

- Về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3167/CT-TNCN ngày 25/07/2017 nêu trên.

- Về tính tiền chậm nộp: số thuế GTGT kiểm tra tăng thêm từ 5% lên 10% chưa có trong dự toán kinh phí của Đoàn Quy hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hoá nên không thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp do NSNN chậm thanh toán theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5394/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5394/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5394/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5394/TCT-CS 2017 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5394/TCT-CS 2017 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5394/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5394/TCT-CS 2017 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5394/TCT-CS 2017 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp

            • 23/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực