Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ

Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ 2018 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5397/LĐTBXH-ATLĐ
V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Vân Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vân Nam

Ngày 30/11/2018 Văn phòng Chính phủ có công văn số 11678/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Vân Nam về xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Về vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo Thông tư này và Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003, Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với lĩnh vực bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của Quý công ty đã có một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại mục cơ khí thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo các Quyết định và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Vân Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5397/LĐTBXH-ATLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ 2018 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ 2018 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5397/LĐTBXH-ATLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ 2018 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ 2018 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           • 24/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực