Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ

Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5398/LĐTBXH-ATLĐ
V/v tai nạn giao thông liên quan đến lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Lê Minh Tâm - Công ty CP Đường sắt Quảng Bình

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được kiến nghị ngày 29/11/2018 của Ông, hỏi về thẩm quyền điều tra tai nạn lao động (kiến nghị được Văn Phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11921/VPCP-ĐMDN ngày 07/12/2018). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nếu xác định được người lao động đang làm việc và bị tàu hỏa tông, không phải “tai nạn lao động xảy ra trên phương tiện vận tải đường sắt” thì thẩm quyền điều tra tai nạn lao động này không thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp này, người lao động bị thương nặng sau đó bị chết trong quá trình điều trị thì thẩm quyền điều tra thuộc Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo quy định Điều 22 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phải phối hợp với Công ty CP Đường st Quảng Bình xác minh tính chất vụ việc có phải xảy ra trên phương tiện vận tải đường sắt hay không để xác định thẩm quyền điều tra và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng B
ình (để thực hiện);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Ki
m soát thủ tục hành chính, VPCP;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5398/LĐTBXH-ATLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5398/LĐTBXH-ATLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động

             • 24/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực