Công văn 54/CXBIPH-QLPH

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 54/CXBIPH-QLPH 2018 thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/CXBIPH-QLPH
V/v thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được văn bản số 05-HTSV-XBPKKD của Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu không kinh doanh đối với Catalogue, tài liệu, đĩa CD hướng dẫn sử dụng các loại Camera. Sau khi xem xét, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:Các ấn phm quảng cáo thương mi, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự (không bao gồm thể loại khoa học - kỹ thuật)” phải thực hiện thủ tục nhập khẩu.

2. Đề nghị Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh để nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan TP
. Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT
, CXBIPH, XT (08).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 54/CXBIPH-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu54/CXBIPH-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2018
Ngày hiệu lực24/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 54/CXBIPH-QLPH 2018 thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 54/CXBIPH-QLPH 2018 thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu54/CXBIPH-QLPH
        Cơ quan ban hànhIn và Phát hành, Cục Xuất bản
        Người ký***, Chu Văn Hòa
        Ngày ban hành24/01/2018
        Ngày hiệu lực24/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 54/CXBIPH-QLPH 2018 thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 54/CXBIPH-QLPH 2018 thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

           • 24/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực