Công văn 54/KTKĐCLGD-VB

Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KTKĐCLGD-VB
V/v công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ sở đào tạo;
- Các đơn vị tuyển dụng.

 

Về việc công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có ý kiến như sau:

1. Hiệp định đã được ký kết ngày 15/3/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ giáo dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nêu rõ:

- Người có bằng cử nhân của cơ sở giáo dục đại học được chính thức công nhận tại Trung Quốc có thể được xem xét vào học lấy bằng thạc sĩ tại Việt Nam tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở tiếp nhận. (khoản 4, Điều 5)

- Người có bằng thạc sĩ tại Trung Quốc có thể xem xét vào học lấy bằng tiến sĩ tại Việt Nam, tùy thuộc vào đề cương nghiên cứu và những yêu cầu cụ thể của cơ sở tiếp nhận. (khoản 5, Điều 5)

2. Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ:

- Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng. (điểm b, khoản 1, Điều 3)

- Văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bản này. (khoản 3, Điều 3)

Đề nghị các cơ sở đào tạo và các đơn vị tuyển dụng căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Ngô Kim Khôi (để b/c);
- Lưu: VT, VB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 54/KTKĐCLGD-VB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu54/KTKĐCLGD-VB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu54/KTKĐCLGD-VB
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýTrần Văn Nghĩa
        Ngày ban hành21/01/2013
        Ngày hiệu lực21/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp

           • 21/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực