Công văn 540/TCT-PCCS

Công văn số 540/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế đối với cơ sở y tế

Nội dung toàn văn Công văn 540/TCT-PCCS Ưu đãi thuế cơ sở y tế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 540/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế đối với cơ sở y tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2572/CT-TTDT ngày 11/12/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc ưu đãi thuế đối với cơ sở y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao: "Cùng với việc củng cố các tổ chức công lập, Nhà nước khuyến khích phát triển rộng rãi các cơ sở ngoài công lập phù hợp với quy hoạch của Nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, hoạt động không theo mục đích thương mại hóa (dưới đây gọi là cơ sở ngoài công lập)".

Theo quy định trên, Công ty TNHH phòng khám đa khoa Long Bình không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP nêu trên. Nội dung quy định tại Điều 2, Điều 4 hoàn toàn nhất quán với quy định tại Điều 3 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP.

Căn cứ theo điểm 2, Điều 1 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định: "Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 1 Điều này hoạt động theo Luật Doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này".

Theo đó Công ty TNHH phòng khám đa khoa Long Bình không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên, Công ty thuộc diện phải đăng ký thuế và kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 540/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu540/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2007
Ngày hiệu lực29/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 540/TCT-PCCS Ưu đãi thuế cơ sở y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 540/TCT-PCCS Ưu đãi thuế cơ sở y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu540/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành29/01/2007
        Ngày hiệu lực29/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 540/TCT-PCCS Ưu đãi thuế cơ sở y tế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 540/TCT-PCCS Ưu đãi thuế cơ sở y tế

            • 29/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực