Công văn 5402/BGDĐT-GDTH

Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5402/BGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác PCGDTHĐĐT năm 2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị trong Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009: ‘‘Đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục trung học sơ sở một cách bền vững; củng cố kết quả xoá mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ’’ và kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện:

1. Rà soát, kiểm tra, công nhận và công nhận lại PCGDTH và PCGDTH đúng độ tuổi (ĐĐT) theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiến hành tổng kết 10 thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT theo công văn 3476/BGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2010 cùng với tổng kết thực hiện PCGDTH - Chống mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

3. Bảng số liệu PCGDTH và PCGDTHĐĐT theo mẫu tại địa chỉ email: phonggdth.so[tentinh]@moet.edu.vn (ví dụ: phonggdth.socamau@moet.edu.vn); file số liệu đặt tên là: [tên tỉnh].xls (ví dụ: Cà Mau.xls), gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) fax: 0438.681.079; email: vugdth@moet.edu.vn.

Báo cáo và hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại PCGDTHĐĐT theo mức độ; báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT gửi trước ngày 15 tháng 11 năm 2010, theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học: Hoàng Mai Lê, điện thoại: 0438682062; 01234 384268; email: hmletn@yahoo.com.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5402/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5402/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2010
Ngày hiệu lực06/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5402/BGDĐT-GDTH

Lược đồ Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5402/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Định
        Ngày ban hành06/09/2010
        Ngày hiệu lực06/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học

           • 06/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực