Công văn 5404/TCT-KK

Công văn 5404/TCT-KK năm 2017 về xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5404/TCT-KK 2017 xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5404/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của NNT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bà Sầm Thị Kim Quý
(địa chỉ: S18, ngách 178/49 ph Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đng Đa, TP Hà Nội)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư - TP Hà Nội.

Tổng cục Thuế được Bộ Tài chính phân công xử lý công văn số 11470/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của bà Sầm Thị Kim Quý về việc cần cập nhật đầy đủ thông tin của người dân và doanh nghiệp nộp thuế đ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 23/9/2017 bà Sầm Thị Kim Quý nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là Công ty c phần công nghệ AHQ Việt Nam, địa chỉ: S 18, ngách 178/49 ph Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đng Đa, TP Hà Nội.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, số biên nhận: I-1-17-409020 đã nhận ngày 23/9/2017 về việc Đăng ký thành lập mới của Công ty c phần công nghệ AHQ Việt Nam, Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị Quý Doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Người đại diện pháp luật dự kiến của doanh nghiệp: Sầm Thị Kim Quý hiện đang đng thời là Đại diện pháp luật của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác (Mã s thuế: 0105600290, 8055739210) đang bỏ địa chỉ kinh doanh, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Vì vậy, bà Sm Thị Kim Quý không th đăng ký làm Người đại diện pháp luật của Công ty cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trong quá trình kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Ngành nghề kinh doanh đăng ký mã 6321 là hoạt động của các cơ quan Báo chí, doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hoạt động kinh doanh lĩnh vực này: Đối với ngành mã 4610: Đề nghị chỉ đăng ký “Chi tiết” ngành nghề và loại trừ không đăng ký hoạt động “Đu giá” đ không vi phạm quy định về các loại hình doanh nghiệp (Công ty hợp danh, DNTN) được phép kinh doanh dịch vụ đu giá theo Luật Đu giá tài sản.

Kiến ngh của Bà Sm Th Kim Quý:

“Trên thực tế tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế với nhà nước, Tuy nhiên trên hệ thống cơ sở dữ liệu cơ quan thuế phát hiện khoản nộp thừa là: 7.187.000đ (Bảy triệu một trăm tám mươi bảy đồng), là thuế thu nhập cá nhân của chuyển nhượng bt động sản tại địa bàn Quận Cầu Giấy và khoản nộp thừa thuế môn bài của Nhà thuốc tư nhân, tại địa chỉ 860 Minh Khai, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội do tôi làm chủ. Tôi đã làm đơn đề nghị với Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng và Chi cục Thuế Cu Giy hoàn tt thủ tục trên hệ thống cơ sở dữ liệu cơ quan thuế và sau đó đã có công văn trả lời của Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng trả lời cho tôi đã hoàn thành thủ tục. Vậy mà đến nay trên hệ thống cơ sở dữ liệu cơ quan thuế vn đ tình trạng thuế của tôi là chưa hoàn thành.

Tôi trình bày và kiến nghị với Cơ quan Thuế thông tin của người dân nộp thuế và doanh nghiệp cn được cập nhật đy đủ đhỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân được nhanh chóng.”

Về nội dung phản ánh của bà Sầm Thị Kim Quý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ các quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 18 Chương II, Khoản 2 Điều 157 Chương V, Khoản 3 Điều 183 Chương VII, Điều 202 Chương IX của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, Khóa 13.

+ Điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế.

+ Khoản 3 Điều 17 và Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Căn cứ ý kiến của các cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế là Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng và Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm;

- Căn cứ kết quả tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của cơ quan Thuế và Hệ thống thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

(1) Về tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và hộ kinh doanh do bà Sầm Thị Kim Quý là đại diện pháp luật và chủ hộ:

- Tại thời điểm ngày 23/09/2017, khi Công ty cổ phần công nghệ AHQ Việt Nam do bà Sầm Thị Kim Quý làm đại diện pháp luật nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý (Mã số thuế 8055739210) do bà Sầm Thị Kim Quý làm chủ hộ đang ở trạng thái 03 “Người nộp thuế (NNT) ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chm dứt hiệu lực mã số thuế”, lý do 09 “bỏ địa điểm kinh doanh”.

Tuy nhiên đến ngày 11/10/2017, hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý đã đến Chi cục Thuế (CCT) Quận Hai Bà Trưng làm thủ tục chấm dứt hoạt động và hiện nay hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý ở trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chm dứt hiệu lực mã s thuế”.

- Đối với Công ty TNHH Vi Sinh Quý Nhân, mã số thuế (MST) 0105600290 do bà Sầm Thị Kim Quý làm đại diện pháp luật: Công ty đã nộp quyết định giải thể gửi đến cơ quan thuế ngày 02/04/2013 và cơ quan thuế đã thực hiện đóng MST về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” ngày 12/4/2013. Tuy nhiên, trên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty có tình trạng pháp lý là đang hoạt động, cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa thực hiện thu hồi giấy phép Đăng ký kinh doanh.

(2) Về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh do bà Sầm Thị Kim Quý là đại diện pháp luật và ch hộ:

- Đối với hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý (MST 8055739210):

+ Ngày 12/11/2015, CCT Quận Hai Bà Trưng đóng MST về trạng thái 03, lý do 09 (bỏ địa điểm kinh doanh). Về nghĩa vụ thuế: còn số nộp thừa Môn bài (750.000đ) và nộp thừa thuế TNCN (7.187.000đ).

+ Ngày 6/10/2017, CCT Quận Hai Bà Trưng đã thực hiện rà soát nghĩa vụ thuế của NNT, nhập bổ sung số thuế phát sinh môn bài và thuế TNCN do chuyển nhượng bất động sản. Sau ngày 6/10/2017, NNT không còn số tiền nợ thuế và số thuế nộp thừa.

+ Ngày 11/10/2017, CCT Quận Hai Bà Trưng đóng MST về trạng thái 01, lý do 07 “giải thể” và thông báo đóng MST của hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý.

+ Tính đến ngày 19/10/2017 (ngày bà Sầm Thị Kim Quý phản ánh trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ), hộ kinh doanh Sầm Thị Kim Quý không có số tiền nợ thuế và số thuế nộp thừa.

- Đối với Công ty TNHH Vi Sinh Quý Nhân, MST 0105600290 do bà Sầm Thị Kim Quý làm đại diện pháp luật:

+ Ngày 12/4/2013, sau khi nhận được quyết định giải thể của NNT, CCT huyện Từ Liêm thực hiện chuyn trạng thái mã số thuế về trạng thái 03, lý do 11 “chờ làm thủ tục giải thể”.

+ Ngày 19/12/2013, sau khi NNT hoàn thành các nghĩa vụ thuế, CCT huyện Từ Liêm cập nhật lý do đóng MST từ 11 “chờ làm thủ tục giải thể” về 07 “giải thể”. Tuy nhiên, NNT vẫn ở trạng thái “03” do chưa thực hiện thủ tục giải th với cơ quan Đăng ký kinh doanh (Qua tra cứu thông tin trên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh thì đến nay Công ty TNHH Vi Sinh Quý Nhân, mã số doanh nghiệp 0105600290 có tình trạng pháp lý là đang hoạt động)

+ Nghĩa vụ thuế của MST 0105600290 tính đến ngày 19/10/2017 (ngày bà Sầm Thị Kim Quý phản ánh trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ): Không có số tiền nợ thuế, không có số nộp thừa.

(3) Về trách nhiệm của người nộp thuế: Đề nghị Công ty TNHH Vi Sinh Quý Nhân do bà Sầm Thị Kim Quý làm đại diện pháp luật thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 202 Chương IX của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, để cơ quan Thuế hoàn tất thủ tục đóng MST về trạng thái 01 theo quy định.

(4) Về trách nhiệm của cơ quan Thuế: Đối với nội dung bà Sầm Thị Kim Quý phản ánh, qua kiểm tra, Tổng cục Thuế nhận thấy: CCT Quận Hai Bà Trưng - Cục Thuế TP Hà Nội, là cơ quan Thuế quản lý trực tiếp NNT, đã chưa kịp thời rà soát và điều chỉnh nghĩa vụ thuế của NNT, để tồn tại số thuế nộp thừa không đúng, ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ của NNT. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế TP Hà Nội và CCT Quận Hai Bà Trưng rút kinh nghiệm, đồng thời đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu để đảm bảo không xảy ra những vướng mắc tương tự.

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính xin trả lời kiến nghị của bà Sầm Thị Kim Quý và kính gửi thông tin để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội tham khảo và tiếp tục giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng Bùi Văn Nam (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC
I);
- Văn phòng chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Website Tổng cục Thuế;

- Cc Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5404/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5404/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5404/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5404/TCT-KK 2017 xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5404/TCT-KK 2017 xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5404/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5404/TCT-KK 2017 xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5404/TCT-KK 2017 xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực