Công văn 5407/TCT-KK

Công văn 5407/TCT-KK năm 2017 về tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5407/TCT-KK 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5407/TCT-KK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 2349/CT-KK&KTT đề ngày 10/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 (sửa đổi bổ sung Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11) quy định:

Điều 42. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

b) Bù trừ tự động với stiền phi nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước...”.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa lớn hơn hoặc bng số thuế phải nộp tăng thêm do kê khai bổ sung của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế phát sinh tăng thêm do khai điều chỉnh, bsung; người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp đối với phần vượt hơn của số thuế phát sinh tăng thêm so với số thuế nộp thừa của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre thực hiện rà soát, điều chỉnh hạch toán số tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo nguyên tắc nêu trên tại chức năng “4.1.9 Điều chỉnh dữ liu” trên ng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và thông báo để người nộp thuế biết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC
(TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5407/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5407/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5407/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5407/TCT-KK 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5407/TCT-KK 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5407/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5407/TCT-KK 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5407/TCT-KK 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp

            • 23/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực