Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH

Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/TTLLTPQG -HCTH
V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 1434/STP-HCTP ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ, sau khi nghiên cứu Công văn của Quý Sở, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày.

Như vậy, theo quy định trên, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam chỉ có một nơi cư trú là 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ và trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.

Cũng theo quy định tại Điều 45, 46 Luật Lý lịch tư pháp, khi làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người yêu cầu cấp Phiếu phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu và các giấy tờ kèm theo, theo đó thông tin liên quan đến nơi thường trú, tạm trú của người yêu cầu cấp Phiếu được thể hiện cụ thể tại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu và đây là cơ sở để Sở Tư pháp xác định thời điểm trả Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, có một số trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu khai không đúng thông tin về nơi thường trú, tạm trú. Do vậy, để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, đối với những trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam cư trú tại một nơi duy nhất, khi hẹn trả Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp nên thể hiện thêm nội dung “Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể kéo dài trong trường hợp qua xác minh cho thấy người yêu cầu cấp Phiếu có thời gian cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố, có thời gian cư trú ở nước ngoài và phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích”.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xin gửi đến Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Lưu: TTLLTPQG (2b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu541/TTLLTPQG-HCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2014
Ngày hiệu lực20/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu541/TTLLTPQG-HCTH
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
        Người kýHoàng Quốc Hùng
        Ngày ban hành20/11/2014
        Ngày hiệu lực20/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

             • 20/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực