Công văn 5410/BGDĐT-QLCL

Công văn 5410/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5410/BGDĐT-QLCL 2021 tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5410/BGDĐT-QLCL
V/v tập huấn công tác qun lý văn bằng, chứng ch

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Cục Đào tạo - Bộ Công an;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện;
- Các trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

1. Nội dung: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý văn bng, chứng chỉ và hướng dẫn công tác quản lý văn bng, chứng chỉ.

2. Thành phần: Các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý văn bng, chứng chỉ của đơn vị.

3. Chủ trì: Thứ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

4. Thời gian: 01 ngày từ 08h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba).

5. nh thc tập huấn: Trực tuyến qua mạng Internet. Mỗi đơn vị là một đim cu. Điểm cầu chính đặt tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Các đơn vị đăng ký thông tin về người tham dự và cán bộ đầu mối hỗ trợ kết nối theo địa chỉ: https://bit.ly/3oRmmFk trước ngày 26 tháng 11 năm 2021. Thông tin kết nối sẽ được gửi tới cán bộ đầu mối của đơn vị trong ngày 29 tháng 11 năm 2021. Các vấn đề vướng mắc liên quan tới kết nối (nếu có), đề nghị liên hệ các cán bộ hỗ trợ k thuật: Lâm Văn Ân - 0974.052.772; Nguyễn Minh Dũng - 0398.264.686; Phạm Quang Huy - 0399.200.888.

Đ nghị các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và cử người dự tập huấn đầy đủ. Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục Quản lý chất lượng, điện thoại 024.3218.1438.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Thứ trưởng Nguy
n Hữu Độ (để b/c);
- Cục trưởng (
để b/c);
- Cổng thông tin
điện t Bộ;
- Lưu: VT, QLCL(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mỹ Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5410/BGDĐT-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5410/BGDĐT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(25/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5410/BGDĐT-QLCL

Lược đồ Công văn 5410/BGDĐT-QLCL 2021 tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5410/BGDĐT-QLCL 2021 tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5410/BGDĐT-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người ký***
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (25/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5410/BGDĐT-QLCL 2021 tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5410/BGDĐT-QLCL 2021 tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực