Công văn 5411/VPCP-KTTH

Công văn số 5411/VPCP-KTTH về việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5411/VPCP-KTTH cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5411/VPCP-KTTH
V/v cung cấp thông tin cho UBGSTCQG

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

 

Xét đề nghị Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản số 100/UBGSTCQG-VP ngày 24 tháng 7 năm 2009 về việc Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ dùng cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia yêu cầu Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện nghiêm và đầy đủ việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008, văn bản số 1900/TTg-KTTH ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán theo chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Hiệp hội kinh doanh chứng khoán VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 5411/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5411/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2009
Ngày hiệu lực07/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5411/VPCP-KTTH cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5411/VPCP-KTTH cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5411/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành07/08/2009
        Ngày hiệu lực07/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5411/VPCP-KTTH cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5411/VPCP-KTTH cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

            • 07/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực