Công văn 5415/CHK-QLC

Công văn 5415/CHK-QLC năm 2021 về kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5415/CHK-QLC 2021 kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại sân bay


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5415/CHK-QLC
V/v kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV);
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc;
- Cảng vụ hàng không miền Trung;
- Cảng vụ hàng không miền Nam.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) nhận được văn bản số 697/CVMT- ATHK ngày 05/11/2021 của Cảng vụ hàng không miền Trung về việc gia hạn thời gian kiểm định phương tiện khu bay không đúng thẩm quyền của ACV và văn bản số 3405/TCTCHKVN-KTCNMT ngày 11/11/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về việc công tác kiểm định thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không trực thuộc ACV. Sau khi xem xét, Cục Hàng không Việt Nam có ý kiến như sau:

1. ACV và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn:

Trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, triển khai thực hiện kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không theo đúng quy định tại Điều 61 Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

2. Cảng vụ hàng không khu vực:

- Thông báo tới các cơ quan, đơn vị có hoạt động khai thác tại các cảng hàng không, sân bay về công tác kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không theo đúng quy định, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động khai thác phương tiện, thiết bị tại các cảng hàng không, sân bay bảo đảm an toàn khai thác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn; báo cáo các vấn đề phát sinh vướng mắc (nếu có) về Cục HKVN để kịp thời xem xét giải quyết.

Cục HKVN thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLC (Phg 02bn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5415/CHK-QLC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5415/CHK-QLC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5415/CHK-QLC

Lược đồ Công văn 5415/CHK-QLC 2021 kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại sân bay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5415/CHK-QLC 2021 kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại sân bay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5415/CHK-QLC
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýPhạm Văn Hảo
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5415/CHK-QLC 2021 kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại sân bay

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5415/CHK-QLC 2021 kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại sân bay

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực