Công văn 542/TCT-DNNN

Công văn số 542/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng viện trợ không hoàn lại

Nội dung toàn văn Công văn 542/TCT-DNNN chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng viện trợ không hoàn lại


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 542/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN đối với hàng viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tính Quảng Ninh 

 

Trả lời công văn số 2969/CT-TTr2 ngày 10/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục 1 Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại: “Viện trợ không hoàn lại là các Khoản trợ giúp không phải hoàn trả dưới hình thức tiền, hiện vật, tri thức, từ các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế, hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các Mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức ký kết giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các Khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai.

Mọi sự chuyển giao khác không thuộc phạm vi quy định trên đều được coi là quà tặng, không thuộc đối tượng quản lý hướng dẫn tại Thông tư này.

Các Khoản viện trợ không hoàn lại nước ngoài là nguồn thu của NSNN và phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời vào NSNN”

Điểm 17 Mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định các Khoản thu nhập chịu thuế khác: “Quà biểu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty Than Mông Dương tiếp nhận hàng của Nhật Bản bao gồm vật tư, thiết bị trị giá lô hàng là 1.940.872.464 đồng. Nếu toàn bộ lô hàng trên là quà tặng của Nhật Bản trực tiếp cho công ty thì trị giá lô hàng trên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Trường hợp lô hàng nêu trên là hàng viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho Việt Nam, sau đó cấp lại cho Công ty dưới hình thức giao vốn Nhà nước cho doanh nghiệp thì trị giá lô hàng này không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Công ty sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại dưới hình thức hàng hóa, thiết bị… nhưng chưa được bàn giao quyền sở hữu (chưa kết thúc dự án) thì vẫn phải thực hiện hạch toán đầy đủ trên các tài Khoản liên quan ngoài bảng cân đối tài Khoản theo chế độ kế toán đã quy định để phục vụ cho yêu cầu quản lý. Sau khi kết thúc dự án, bàn giao quyền sở hữu, Công ty có trách nhiệm quản lý và sử dụng hàng viện trợ không hoàn lại theo đúng quy định tại thông tư số 70/2001/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ TCĐN, Cục TCDN;
- Lưu: VP, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 542/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu542/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2006
Ngày hiệu lực10/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 542/TCT-DNNN chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng viện trợ không hoàn lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 542/TCT-DNNN chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng viện trợ không hoàn lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu542/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành10/02/2006
        Ngày hiệu lực10/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 542/TCT-DNNN chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng viện trợ không hoàn lại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 542/TCT-DNNN chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng viện trợ không hoàn lại

           • 10/02/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực