Công văn 5421/BTNMT-KH

Công văn 5421/BTNMT-KH năm 2015 nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5421/BTNMT-KH
V/v nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường năm 2016 đ quý Cơ quan tổ chức trin khai, thực hiện (nội dung tại Phụ lục kèm theo).

Chế độ và nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và các quy định hiện hành liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển;
- Tổng cục Môi trường;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Minh Quang

 

DANH MỤC

DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 CỦA TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Công văn số
5421/BTNMT-KH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên dự án

Kinh phí thực hiện

 

Hồ sơ dự án

Quyết định cơ sở ONMT nghiêm trọng

Ghi chú

Tổng s

Kinh phí bộ, ngành, địa phương đề nghị phân b theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg

Kinh phí đã hỗ trợ từ NSTW

Kinh phí hỗ trợ năm 2016

Công văn đề nghị

QĐ phê duyệt dự án

Báo cáo đầu tư

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

 

Tổng số

79.375

39.687

39.688

13.379

19.275

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

42.920

21.460

21.460

7.152

9.000

2084/UBND-TH ngày 29/7/2014

1089/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

x

1080/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

 

2

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

36.455

18.227

18.228

6.227

10.275

2083/UBND-TH ngày 29/7/2014

1088/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

x

1080/QĐ-UBND ngày 25/7/2014

không hỗ trợ kinh phí dự phòng và chi khác

Đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2016 để tổng hợp, theo dõi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5421/BTNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5421/BTNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2015
Ngày hiệu lực16/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5421/BTNMT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành16/12/2015
        Ngày hiệu lực16/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016

           • 16/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực