Công văn 5421/TCHQ-TXNK

Công văn 5421/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5421/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5421/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn Vinacam.
(Đ/c: 28 Mạc Đĩnh Ch
i, P. Đakao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 164VNC/KD ngày 02/06/2016 của Công ty Cổ phần Vinacam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng có tên thương mại là “Phân bón DAP plus HUMIC + TE”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phn, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phn, tính chất, cu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên do đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin trên đơn theo mẫu. Ví dụ: không điền đầy đủ các mục 8, 14, 16, 17, 18, ....

Mặt khác, mẫu hàng hóa kèm theo đơn không đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/07/2015 của Tổng cục Hải quan (sao gửi công văn kèm theo).

Do đó, Tng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn số 164VNC/KD ngày 02/06/2016, hồ sơ, mẫu hàng kèm theo đ Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Vinacam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK(3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5421/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5421/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5421/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 5421/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2016
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu5421/TCHQ-TXNK
                Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
                Người kýTrịnh Mạc Linh
                Ngày ban hành09/06/2016
                Ngày hiệu lực09/06/2016
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật7 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 5421/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2016

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 5421/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2016

                      • 09/06/2016

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 09/06/2016

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực