Công văn 5426/BKHĐT-KTCN

Công văn 5426/BKHĐT-KTCN năm 2013 vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5426/BKHĐT-KTCN
V/v vướng mắc áp dụng Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 9022/BTC-TCHQ ngày 12/7/2013 của Bộ Tài chính về vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến mặt hàng nhập khẩu (ống bọc bê tông gia trọng) của Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC (sau đây gọi là Công ty), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được nêu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng "ống bọc bê tông gia trọng" mà Công ty nhập khẩu từ Malaysia đã được sản xuất trong nước.

Theo giải trình của Công ty (nêu tại công văn số 9022/BTC-TCHQ ngày 12/7/2013 Bộ Tài chính), do nguồn lực máy móc của Công ty PVTD (công ty bọc ống bê tông gia trọng trong nước) không kể bọc bê tông gia trọng cùng một lúc số lượng lớn ống và kịp yêu cầu tiến độ lắp đặt ngoài biển cho Dự án Biển Đông 1 nên Công ty phải chuyển một phần ống mua từ Thái Lan tới Malaysia để bọc ống (một phần chuyển về Việt Nam để bọc). Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đáp ứng tiến độ của Dự án Biển Đông 1.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành liên quan, đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Bộ tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ CT;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- Lưu: VT, Vụ KTCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5426/BKHĐT-KTCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5426/BKHĐT-KTCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5426/BKHĐT-KTCN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành30/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT

         • 30/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực