Công văn 5427/CT-TTHT

Công văn 5427/CT-TTHT năm 2016 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5427/CT-TTHT kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5427/CT-TTHT
V/v kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nam Huy Hoàng
Đ/chỉ: 877-879 Hồng Bàn, P.9, Quận 6, TP.HCM
MST: 0303219591

Trả lời văn bản số 03/CV.2016-Cty ngày 13/05/2016 của Công ty về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Về kê khai thuế.

Ngày 30/01/2015, Tổng Cục thuế đã có công văn số 379/TCT-KK ngày 30/01/2015 về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư (bản photo đính kèm).

Ngày 12/04/2016, Chi cục Thuế Quận 6 đã có công văn số 5038/CCT-TTHT trả lời Công ty về việc kê khai thuế GTGT, hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư là phù hợp với quy định. Đ nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục Thuế.

2. Về hoàn thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016) sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định các trường hợp hoàn thuế:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

…”.

Trường hợp Công ty nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được xem xét hoàn thuế GTGT. Kể từ ngày 01/07/2016 trở đi, việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Quận 6;
- P.PC;

- Lưu:
(VT, TTHT).
1070-16020052/16-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5427/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5427/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5427/CT-TTHT kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5427/CT-TTHT kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5427/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5427/CT-TTHT kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5427/CT-TTHT kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực