Công văn 5429/UBND-ĐT

Công văn số 5429/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 5429/UBND-ĐT Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5429/UBND-ĐT
V/V:Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Các phòng công chứng
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1605/STP-VB ngày 12 tháng 5 năm 2006 và báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1139/SXD-CCQNĐ ngày 27 tháng 02 năm 2006 về giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đối với các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thì phải chờ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập sau ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà có yếu tố nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thì thực hiện theo các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Tư pháp phối với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Công chứng và Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiên cứu Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên để áp dụng giải quyết cho các trường hợp cụ thể.

4. Công văn này thay thế Công văn số 4773/UBND-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về đăng ký chuyển dịch sở hữu nhà có đồng sở hữu, đồng thừa kế đang định cư ở nước ngoài./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ ĐT, PC, NC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5429/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5429/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2006
Ngày hiệu lực31/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5429/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5429/UBND-ĐT Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5429/UBND-ĐT Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5429/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành31/07/2006
        Ngày hiệu lực31/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5429/UBND-ĐT Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5429/UBND-ĐT Giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

              • 31/07/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực