Công văn 543/VPCP-CN

Công văn 543/VPCP-CN năm 2018 về giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 543/VPCP-CN 2018 giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông khu vực trung tâm Mê Kông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/VPCP-CN
V/v giải phóng mặt bằng các lõi nút giao thông thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12955/BGTVT-CQLXD ngày 16 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 10205/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bản số 17296/BTC-ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9996/BNN-KH ngày 01 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 6914/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 12 năm 2017) về việc giải phóng mặt bằng các lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên, thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, làm căn cứ thực hiện giải phóng mặt bằng các lõi nút giao của Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg
, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 543/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu543/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 543/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 543/VPCP-CN 2018 giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông khu vực trung tâm Mê Kông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 543/VPCP-CN 2018 giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông khu vực trung tâm Mê Kông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu543/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 543/VPCP-CN 2018 giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông khu vực trung tâm Mê Kông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 543/VPCP-CN 2018 giải phóng mặt bằng lõi nút giao thông khu vực trung tâm Mê Kông

              • 15/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực