Công văn 5435/TCT-HT

Công văn số 5435/TCT-HT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5435/TCT-HT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5435/TCT-HT
V/v Chính sách thuế

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa

 

Trả lời công văn số 379/STJC-TCTK ngày 29/10/2007 của Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 37 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định:...

“1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, không xác định được kết quả sản xuất kinh doanh thì Chi nhánh kê khai, nộp thuế TNDN. về Công ty và Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả xa có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của mình và của các Chi nhánh và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại cơ quan thuế nơi Công ty đóng trụ sở.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5435/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5435/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5435/TCT-HT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5435/TCT-HT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5435/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5435/TCT-HT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5435/TCT-HT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 31/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực