Công văn 5436/BNN-KH

Công văn 5436/BNN-KH năm 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5436/BNN-KH 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5436/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Cà Mau
- Cục Thú y
- Công ty TNHH Tân An

Thực hiện Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất không thu tiền 50 tấn hóa chất sát trùng Chlorine để hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau kịp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

2. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy sản, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Vũ Văn Tám

 

Thuộc tính Công văn 5436/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5436/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2014
Ngày hiệu lực08/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5436/BNN-KH 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5436/BNN-KH 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5436/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành08/07/2014
        Ngày hiệu lực08/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5436/BNN-KH 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5436/BNN-KH 2014 xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh

             • 08/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực