Công văn 544/TCT-CS

Công văn số 544/TCT-CS về việc xử lý hoá đơn bị mất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 544/TCT-CS xử lý hoá đơn bị mất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 544/TCT-CS
V/v vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5838/CT-KTr2 ngày 06/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn sử dụng không đúng quy định của pháp luật ...''

Tại điểm 1, mục III, phần B thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: '' 1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý:

1.1 Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.''

Trường hợp doanh nghiệp làm mất liên 2 (bản gốc) hoá đơn mua hàng không do khách quan như: thất lạc, cơ quan công an chỉ xác nhận là có đến trình báo...thì cơ quan thuế không có căn cứ để giải quyết theo quy định tại điểm 1.7.b mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn.

Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cần kiểm tra cụ thể. Nếu qua kiểm tra thực tế xác định được doanh nghiệp có mua hàng hoá, dịch vụ nguồn gốc hợp pháp và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện ấn định chi phí mua hàng làm căn cứ tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 544/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu544/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2008
Ngày hiệu lực21/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 544/TCT-CS xử lý hoá đơn bị mất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 544/TCT-CS xử lý hoá đơn bị mất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu544/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/01/2008
        Ngày hiệu lực21/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 544/TCT-CS xử lý hoá đơn bị mất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 544/TCT-CS xử lý hoá đơn bị mất

           • 21/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực