Công văn 544/TT-QLCL

Công văn 544/TT-QLCL năm 2014 về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 544/TT-QLCL về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/TT-QLCL
V/v chứng nhận hợp quy phân bón

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về chỉ định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT) Cục Trồng trọt đã chỉ định Công ty cổ phần giám định Vinacontrol nay là Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol (Địa chỉ: Số 54, Trần Nhân Tông, Hà Nội) thực hiện chứng nhận chất lượng phân bón tại Quyết định số 28/QĐ-TT-QLCL ngày 25/01/2011.

Đến nay, Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT đã được thay thế bằng Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

Ngày 27/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón (Nghị định số 202/2013/NĐ-CP) Trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón của Bộ Nông nghiệp và PTNT được quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP "Quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác".

Để tăng cường quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT Cục Trồng trọt đề nghị, từ ngày 7/4/2014, Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol cấp Giấy chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác cho các tổ chức, cá nhân có liên quan với thông tin được quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/QĐ-TT-QLCL ngày 25/01/2011 của Cục trưởng Cục Trồng trọt (Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol, địa chỉ: Số 54, Trần Nhân Tông, Hà Nội; Điện thoại: 043.943.3840; Fax: 043.943.3844).

Với các Chi nhánh, Công ty trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol nếu có nhu cầu được chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác đề nghị xây dựng hồ sơ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT gửi về Cục Trồng trọt để được đánh giá, chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy.

Công văn này thay thế cho công văn số 1039/TT-QLCL ngày 11/6/2012 của Cục Trồng trọt v/v chứng nhận chất lượng phân bón.

Cục Trồng trọt thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu; VP, QLCL.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Phạm Đông Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 544/TT-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu544/TT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 544/TT-QLCL về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 544/TT-QLCL về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu544/TT-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục trồng trọt
        Người kýPhạm Đông Quảng
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 544/TT-QLCL về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 544/TT-QLCL về chứng nhận hợp quy phân bón do Cục trồng trọt ban hành 2014

         • 04/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực