Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ

Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ năm 2017 về đề xuất nội dung cho Chương trình nghiên cứu trọng điểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ 2017 đề xuất nội dung Chương trình nghiên cứu trọng điểm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5440/LĐTBXH-KHLĐ
V/v đề xuất nội dung cho Chương trình nghiên cứu trọng điểm của Bộ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về các vấn đề lao động và xã hội phục vụ công tác hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về lao động và xã hội đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, thực hiện từ 2019-2022.

Bộ đề nghị các thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ đề xuất các nội dung cần thiết phải nghiên cứu thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị để đưa vào nghiên cứu trong Chương trình (theo mẫu Phiếu đề xuất gửi kèm).

Văn bản đề xuất gửi về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Viện KHLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHIẾU ĐXUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3. Tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn):

4. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

5. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

6. Dự kiến hiệu quả mang lại:

7. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

8. Dự kiến tổng kinh phí:

 

 

…., ngày... tháng... năm 20...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐXUẤT
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5440/LĐTBXH-KHLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ

Lược đồ Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ 2017 đề xuất nội dung Chương trình nghiên cứu trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ 2017 đề xuất nội dung Chương trình nghiên cứu trọng điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5440/LĐTBXH-KHLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ 2017 đề xuất nội dung Chương trình nghiên cứu trọng điểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5440/LĐTBXH-KHLĐ 2017 đề xuất nội dung Chương trình nghiên cứu trọng điểm

              • 25/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực