Công văn 5443/TCT-TNCN

Công văn 5443/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5443/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5443/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CT-KTT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc vướng mắc chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản khấu trừ thuế:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, các khoản tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần phải khấu trừ thuế theo mức 10% thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Về đề xuất của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Cục Thuế đưa vào đối tượng rủi ro để có giải pháp quản lý phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT,
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5443/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5443/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5443/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 5443/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5443/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5443/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5443/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5443/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân

            • 27/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực