Công văn 5444/TCT-KK

Công văn 5444/TCT-KK năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5444/TCT-KK 2017 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Vinafco
(Thôn Tự Khoái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 18/TCKT-VLC ngày 21/9/2017 của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco về việc đề nghị làm rõ về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh.

Căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính);

Căn cứ điểm c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định Kho bãi, lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210), Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành 5224) thuộc nhóm ngành Vận tải kho bãi (Nhóm H).

Theo nội dung trình bày tại công văn số 18/TCKT-VLC ngày 21/9/2017, Công ty TNHH tiếp vận Vinafco có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, ký hợp đồng thuê kho (có thời hạn) của các công ty khác tại các tỉnh, thành phố khác. Tại các kho này Công ty thực hiện hoạt động cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa thuộc nhóm ngành Vận tải kho bãi thì hoạt động của Công ty không thuộc trường hợp điều chỉnh tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Nếu Công ty có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính (đơn vị trực thuộc khác tỉnh) thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếu Công ty không có đơn vị trực thuộc khác tỉnh hoặc có đơn vị trực thuộc khác tỉnh nhưng đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ CS, PC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5444/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5444/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày hiệu lực 27/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5444/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5444/TCT-KK 2017 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5444/TCT-KK 2017 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5444/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày hiệu lực 27/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5444/TCT-KK 2017 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 5444/TCT-KK 2017 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

  • 27/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực