Công văn 5444/TCT-KK

Công văn số 5444/TCT-KK về việc kê khai, quyết toán thuế tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5444/TCT-KK kê khai, quyết toán thuế tập trung


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5444/TCT-KK
V/v: Kê khai, quyết toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số SCB 190907 ngày 26/9/2007 của Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội (kèm giấy uỷ quyền ngày 7/11/2007 của Ngân hàng Standard Chartered tại Anh uỷ quyền cho Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered tại Hà Nội làm việc với cơ quan thuế Việt Nam) về việc đề nghị cho Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý thuế quy định: “Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Điều 37 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/3/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Trường hợp ngân hàng nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, tài chính, hạch toán, báo cáo của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cả việc kê khai, nộp và quyết toán thuế được thực hiện trên cơ sở tổng hợp tại một chi nhánh do ngân hàng nước ngoài lựa chọn và đăng ký với Ngân hàng Nhà nước”.

Ngày 11/10/2006, tại công văn số 8713/NHNN-CNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận việc Ngân hàng Standard Chartered đã đăng ký thực hiện tài chính, hạch toán, báo cáo (bao gồm cả việc kê khai, nộp và quyết toán thuế) trên cơ sở tổng hợp tại Ngân hàng Standard Chartered- Chi nhánh Hà Nội.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Standard Chartered- Chi nhánh Hà Nội thì đề nghị Ngân hàng liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đóng mã số thuế 10 số và mở mã số thuế phụ thuộc 13 số cho chi nhánh tại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định đối với đơn vị phụ thuộc; Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động kinh doanh phát sinh tại Hà Nội và các khoản kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế chung bao gồm cả chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Ngân hàng
Standard Chartered – CN TP HCM
-
Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5444/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5444/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5444/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5444/TCT-KK kê khai, quyết toán thuế tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5444/TCT-KK kê khai, quyết toán thuế tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5444/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5444/TCT-KK kê khai, quyết toán thuế tập trung

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5444/TCT-KK kê khai, quyết toán thuế tập trung

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực