Công văn 5445/UBND-KT

Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5445/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ngày 21/06/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân.

Để chuẩn bị cho việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Cục Thuế Hà Nội:

- Tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội đến từng cán bộ, công chức thuế để nhận thức rõ về ý nghĩa của Nghị quyết trong việc chia sẻ, hỗ trợ giúp người nộp thuế ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức xây dựng chương trình, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định của Nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2012 của cơ quan thuế các cấp, là căn cứ, cơ sở và điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2012.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người nộp thuế hiểu được ý nghĩa, vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn nhằm giúp cho người nộp thuế ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, nhất là chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; hướng dẫn, xử lý miễn, giảm, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định của pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, việc đăng ký và việc giữ ổn định mức giá đối với người nộp thuế kinh doanh nhà trọ, cung ứng suất ăn ca, chăm sóc trông giữ trẻ như mức giá cuối năm 2011. Triển khai tổ chức thực hiện việc miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2012 đối với các đối tượng nêu trên.

- Tổ chức thông báo đến Người nộp thuế được biết: Kể từ ngày 01/07/2012 đến 13/12/2012 tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.

- Đối với những trường hợp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ thực hiện theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế; Nghiên cứu, rút ngắn thời gian, cải cách thủ tục hành chính thuế trong tiếp nhận, kê khai, nộp thuế nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

2. Đối với Sở Tài chính:

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiếp nhận, xem xét giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất, lên phương án đề nghị trình Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND thành phố; Tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp tốt với Cục Thuế trong công tác cấp mã số doanh nghiệp theo Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ, trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế).

4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn phòng đăng ký nhà đất:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Cục Thuế trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; trong công tác tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý thu các khoản thu từ đất đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế quản lý thu hiện nay, tháo gỡ vướng mắc để thu kịp thời các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào Ngân sách

5. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị:

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế tuyên truyền chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước; tuyên truyền, vận động để người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, để toàn thể nhân dân ủng hộ, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế; đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp cố tính dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài.

6. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền tới người nộp thuế kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân thực hiện giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, cung ứng suất ăn ca, chăm sóc trông giữ trẻ như mức giá cuối năm 2011. Yêu cầu người nộp thuế thực hiện đăng ký và niêm yết mức giá theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan ban, ngành thuộc quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền và đơn vị liên quan thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (để t/h);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5445/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5445/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5445/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành16/07/2012
        Ngày hiệu lực16/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5445/UBND-KT triển khai Nghị quyết về chính sách thuế

             • 16/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực