Công văn 5457/TCT-CS

Công văn số 5457/TCT-CS về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5457/TCT-CS thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:  5457/TCT-CS
V/v thuế TTĐB

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trả lời công văn số 3185/CT-TTr ngày 26/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3b Mục A phần II Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 7/9/2005 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo hướng dẫn về thuế TTĐB như sau: ''Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được nhập khẩu vào KKT-TMĐB Lao Bảo không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm: Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ nước ngoài nhập vào KKT-TMĐB Lao Bảo; Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ nội địa nhập vào KKT-TMĐB Lao Bảo''.

Điểm 4.3.a Mục A phần II Thông tư số 74/2005/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nội địa xuất vào KKT-TMĐB Lao Bảo như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp, cá nhân nội địa đăng ký làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan Cổng B: Doanh nghiệp, cá nhân nội địa có trách nhiệm khai báo hải quan, nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu. Trường hợp vận chuyển hàng hoá nội bộ giữa doanh nghiệp với chi nhánh trong và ngoài KKT-TMĐB Lao Bảo thì được thay thế hợp đồng mua bán bằng chứng từ xuất kho. Cơ quan hải quan cổng B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp nội địa theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Bia Huế mang sản phẩm bia vào chi nhánh của Công ty tại KKT-TMĐB Lao Bảo nếu đã thực hiện đúng các thủ tục về hải quan thì sản phẩm bia xuất vào KKT-TMĐB Lao Bảo không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không phụ thuộc vào hình thức thanh toán.

Điểm 2 công văn số 2104/TCHQ-GSQL ngày 16/5/2006 của Tổng cục hải quan về việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan hướng dẫn như sau: “Việt sử dụng con dấu số hiệu công chức được ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-TCHQ kể trên, yêu cầu các đơn vị tiến hành ngay việc khắc dấu để công chức sử dụng từ ngày 01/06/2006. Trường hợp nào chưa kịp khắc xong dấu thì công chức ký, ghi rõ họ tên. Sau đó thống nhất ngày sử dụng con dấu trong đơn vị mình''.

Căn cứ hướng dẫn trên thì từ ngày 1/6/2006 hải quan thực hiện con dấu số hiệu công chức mới. Tuy nhiên, đối với các đơn vị chưa kịp khắc dấu thì công chức ký, ghi rõ họ tên. Do vậy, cơ quan thuế làm việc cụ thể với hải quan KKT- TMĐB Lao Bảo về các tờ khai hải quan của Công ty Bia Huế từ ngày 1/6/2006 đến ngày  31/12/2006. Trong thời gian trên, nếu hải quan KTT-TMĐB Lao Bảo chưa kịp thực hiện con dấu số hiệu công chức mới thì tờ khai hải quan của Công ty Bia Huế có chữ ký và ghi họ tên của công chức giám sát hải quan được coi là hợp pháp.Trong thời gian trên, nếu hải quan KKT-TMĐB Lao Bảo đã thực hiện con dấu số hiệu công chức mới thì tờ khai hải quan của Công ty Bia Huế sử dụng mẫu dấu đã hết giá trị sử dụng không được coi là hợp pháp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG 
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5457/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5457/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5457/TCT-CS thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5457/TCT-CS thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5457/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5457/TCT-CS thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5457/TCT-CS thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo

           • 31/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực