Công văn 546/HTQTCT-CT

Công văn 546/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 546/HTQTCT-CT 2017 chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/HTQTCT-CT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 621/STP-HCTP ngày 19/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau về điều kiện để được công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch nộp 1 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực gồm dự thảo hợp đồng, giao dịch; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Đồng thời, căn cứ vào khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, để đảm bảo sự chặt chẽ về thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho cần xuất trình văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã là mình thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế xảy ra trường hợp, tại thời điểm Ủy ban nhân dân xã xác nhận thu nhập thì cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất nông nghiệp nhưng đến thời điểm nhận chuyển nhượng, một số nội dung liên quan đến văn bản xác nhận đã thay đổi (Ví dụ: cá nhân, hộ gia đình không tiếp tục sản xuất nông nghiệp) nhưng cá nhân, hộ gia đình vẫn sử dụng văn bản này để thực hiện giao dịch. Do vậy, để đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của các bên chứng thực hợp đồng, giao dịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau để thống nhất hướng xử lý hoặc xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Văn Toàn (để biết);
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT(Phương).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 546/HTQTCT-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu546/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 546/HTQTCT-CT 2017 chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 546/HTQTCT-CT 2017 chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu546/HTQTCT-CT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 546/HTQTCT-CT 2017 chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 546/HTQTCT-CT 2017 chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất

           • 12/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực