Công văn 546/HTQTCT-HT

Công văn 546/HTQTCT-HT năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 546/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Trả lời Công văn số 2461/STP-HCTP ngày 04/5/2018 về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, việc tham gia các hoạt động dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng... phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành như Luật luật sư, Luật trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng ... và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, trong đó xác định rõ phạm vi, hình thức, lĩnh vực hoạt động. Việc ông Mai Ngọc Phước yêu cầu chứng thực chữ ký trong văn bản “Hoạt động dịch vụ pháp lý của Luật gia Mai Ngọc Phước” với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động pháp lý như tư vấn pháp luật, bảo vệ trước Tòa án, đại diện ngoài tố tụng, phổ biến, giáo dục pháp luật là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, Phòng Tư pháp cần từ chối yêu cầu chứng thực chữ ký của ông Mai Ngọc Phước và hướng dẫn ông Phước liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan để tiến hành các thủ tục để đăng ký hoạt động pháp lý theo quy định.

- Từ trường hợp cụ thể nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan thực hiện chứng thực tại địa phương lưu ý khi thực hiện chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản, cần nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật chuyên ngành có liên quan, xem xét cả về mặt nội dung của văn bản cần chứng thực chữ ký để tránh tình trạng thực hiện chứng thực đối với văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 546/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu546/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 546/HTQTCT-HT

Lược đồ Công văn 546/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 546/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu546/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 546/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký

           Lịch sử hiệu lực Công văn 546/HTQTCT-HT 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký

           • 17/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực