Công văn 546/TTg-KTN

Công văn số 546/TTg-KTN về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 546/TTg-KTN điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 546/TTg-KTN
V/v điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 623/BXD-KTTC ngày 07 tháng 4 năm 2008, ý kiến các cơ quan liên quan, tiếp theo công văn số 164/TTg-CN ngày 29 tháng 01 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc điều chỉnh giá nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước như sau:

1. Cho phép điều chỉnh giá các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động giá ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà đầu tư từ năm 2007 bao gồm: Xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại.

Đối với các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng khác cần điều chỉnh do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

2. Về dự toán chi phí, tổng mức đầu tư và thanh quyết toán:

a) Về tính dự toán chi phí xây dựng bổ sung: cho phép chủ đầu tư xem xét, tính toán đầy đủ các khoản chi phí cần thiết trong dự toán chi phí xây dựng công trình bổ sung và tự chịu trách nhiệm.

b) Cho phép tạm ứng tiền bù chênh lệch giá theo mức tạm ứng của hợp đồng đối với khối lượng chưa thực hiện và tạm thanh toán 80%-90% chênh lệch giá của khối lượng đã thực hiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để tránh thiệt hại cho nhà thầu và không ảnh hưởng đến tiến bộ công trình, dự án.

c) Cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do giá vật liệu xây dựng biến động trong thời gian qua ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu đã thỏa thuận trong hợp đồng như quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình.

Cho phép tiếp tục thực hiện dự án (thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án) như qui định đối với dự án trước khi điều chỉnh đối với trường hợp sau khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm thay đổi nhóm của dự án.

d) Đối với hợp đồng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng, bao gồm cả giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảo hành theo qui định, thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

3. Về thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, hợp đồng:

a) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước giao cho chủ đầu tư xem xét quyết định trên cơ sở bảo đảm dự án có hiệu quả. Riêng đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qui định việc áp dụng hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng... Trường hợp giá theo thông báo giá công bố không phù hợp (hoặc không có) thì chủ đầu tư căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

c) Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng cần được phối hợp chặt chẽ với công tác rà soát các dự án đầu tư theo chủ trương triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm tăng trưởng bền vững của Chính phủ.

4. Đối với các gói thầu của các dự án sử dụng vốn ODA (trừ vốn đối ứng), việc điều chỉnh giá thực hiện theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét quyết định sau khi thỏa thuận với nhà tài trợ, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà tài trợ để bổ sung vốn do biến động giá.

5. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

6. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xác định mức vốn và nguồn vốn để hướng dẫn và bố trí cho các công trình dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).130

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 546/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu546/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 546/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 546/TTg-KTN điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 546/TTg-KTN điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu546/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 546/TTg-KTN điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

          Lịch sử hiệu lực Công văn 546/TTg-KTN điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

          • 14/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/04/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực