Công văn 546/UBND-VX

Công văn 546/UBND-VX về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021

Nội dung toàn văn Công văn 546/UBND-VX 2021 cho phép học sinh sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học từ 01/3/2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/UBND-VX

Về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 468/BC-SGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 về công tác chuẩn bị cho học sinh quay lại trường;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) trên địa bàn Thành phố quay lại trường để học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

3. Giao y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ Ngành Giáo dục đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình chuẩn bị của các cơ sở giáo dục cũng như tình hình học sinh quay lại trường.

4. Đề nghị các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố.

Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động khai báo y tế trực tuyến hàng ngày cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và nhân viên của nhà trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TTTU;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga)

KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 546/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu546/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2021
Ngày hiệu lực24/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 546/UBND-VX 2021 cho phép học sinh sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học từ 01/3/2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 546/UBND-VX 2021 cho phép học sinh sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học từ 01/3/2021
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu546/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Anh Đức
        Ngày ban hành24/02/2021
        Ngày hiệu lực24/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 546/UBND-VX 2021 cho phép học sinh sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học từ 01/3/2021

              Lịch sử hiệu lực Công văn 546/UBND-VX 2021 cho phép học sinh sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học từ 01/3/2021

              • 24/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực