Công văn 5462/UBND-NNNT

Công văn 5462/UBND-NNNT năm 2014 tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5462/UBND-NNNT 2014 hợp tác các tỉnh nông nghiệp nông thôn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/UBND-NNNT
Về việc tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trên cơ sở báo cáo số 648/BC-KH&ĐT ngày 4/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với ngành nông nghiệp của các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa các tỉnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế và chủ trương hợp tác đã được UBND Thành phố chấp thuận tại công văn số 849/UBND-NNNT ngày 7/2/2014 về việc xin chủ trương tổ chức tham gia các Hội chợ nông nghiệp và hợp tác với các tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2014, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo bám sát phương châm cụ thể, rõ về nội dung, sản phẩm hợp tác, tính khả thi trong triển khai, thời gian thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/7/2014./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Sở Tài chính, Trung tâm XTTMNN - Sở NN và PTNT;
- CVP/ PCVP UBND TP NN Sơn;
- TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNT (Ngân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5462/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5462/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2014
Ngày hiệu lực24/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5462/UBND-NNNT 2014 hợp tác các tỉnh nông nghiệp nông thôn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5462/UBND-NNNT 2014 hợp tác các tỉnh nông nghiệp nông thôn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5462/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành24/07/2014
        Ngày hiệu lực24/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5462/UBND-NNNT 2014 hợp tác các tỉnh nông nghiệp nông thôn Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5462/UBND-NNNT 2014 hợp tác các tỉnh nông nghiệp nông thôn Hà Nội

              • 24/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực