Công văn 5465/BTC-ĐT

Công văn 5465/BTC-ĐT về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5465/BTC-DT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5465/BTC-ĐT
V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT năm 2010.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Theo quy định tại mục XI, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước:

"- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc địa phương quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT kèm theo gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm".

Đến nay, còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2010 về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư). Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo khẩn trương tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Tài chính chậm nhất ngày 15/5/2011.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2010 trên phạm vi cả nước trong tháng 5/2011. Bộ Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp kịp thời của Quý cơ quan.

(Trường hợp cần thiết để biết thêm thông tin, đề nghị các đơn vị liên hệ với Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính theo số điện thoại: 04.22202828, các số máy lẻ: 4135, 4146).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5465/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5465/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2011
Ngày hiệu lực26/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5465/BTC-DT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5465/BTC-DT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5465/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Mạnh Cường
        Ngày ban hành26/04/2011
        Ngày hiệu lực26/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5465/BTC-DT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5465/BTC-DT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

             • 26/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực