Công văn 5469/BGDĐT-VP

Công văn 5469/BGDĐT-VP năm 2015 hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5469/BGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 - 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Công văn số 6234/BGDĐT-VP ngày 31/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 các Vùng đã chủ động tổ chức các Hội nghị giao ban theo Kế hoạch chung; nội dung, vấn đề được bàn bạc, thống nhất triển khai nhìn chung phù hợp với thực tiễn từng Vùng. Tuy nhiên, một sHội nghị giao ban còn nặng v hình thc, nội dung đưa ra bàn, triển khai còn dàn trải; việc trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, nhân rộng đin hình, hình làm tốt chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2014 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tchức giao ban vùng trong năm học 2015-2016 như sau:

1. V số lần giao ban, hình thức, địa điểm, thành phần và tổ chức thực hiện giao ban: Các sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Công văn số 6234/BGDĐT-VP ngày 31/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về nội dung giao ban

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng vùng chủ trì, phối hợp vi các sở Giáo dục và Đào tạo xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn chuyên đề triển khai trong năm học 2015 - 2016 phù hp với thực tiễn của các địa phương trong Vùng.

Nhận được công văn này yêu cầu Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành ph cn trao đi, đánh giá kết quả (ưu đim, hạn chế), rút kinh nghiệm các hội nghị giao ban năm học 2014 - 2015 đ tchức có chất lượng, hiệu quả các hội nghị giao ban năm học 2015 - 2016 của Vùng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các sở liên hệ vi Văn phòng Bộ (qua Phòng Tổng hp) theo số đin thoại 04.38694904, số fax 04.38694085 để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5469/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5469/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5469/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016

           • 21/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực