Công văn 547/HTX-KTH

Công văn số 547/HTX-KTH về việc triển khai thực hiện Công văn số 2969/BNN-HTX về hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp do Cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 547/HTX-KTH Triển khai thực hiện CV 2969/BNN-HTX hỗ trợ HTX nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC HỢP TÁC XÃ
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 547/HTX-KTH
V/v Triển khai thực hiện Công văn số 2969/BNN-HTX về hỗ trợ HTX nông nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các hợp tác xã năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn Số: 2969/BNN-HTX ngày 26/10/2007 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Quyết định nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh một số vấn đề sau đây:

1. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/2/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nội dung chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ HTX nông nghiệp: Trước mắt trong năm 2007, các tỉnh căn cứ vào chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX nông nghiệp của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I và II của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, các tài liệu tham khảo khác gồm: cuốn sách “Hệ thống hóa các văn bản chính sách về phát triển hợp tác xã” và các cuốn sách khác về HTX do Cục và các đơn vị khác ban hành để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh. Các tỉnh liên hệ trực tiếp với các Trường hoặc tham khảo trên trang Web của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: http://www.derd.gov.vn

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chi Cục hợp tác xã và Phát triển nông thôn/Phòng Chính sách của tỉnh chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX nông nghiệp của tỉnh. Các tỉnh báo cáo tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc và kết quả hỗ trợ thành lập mới và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX nông nghiệp năm 2007 theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn.

Thời gian thực hiện Kế hoạch năm 2007 không còn nhiều, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo Chi Cục Hợp tác xã và PTNT thực hiện tốt các công việc này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ HTX);
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN);
- Các Chi cục Hợp tác xã và PTNT;
- Trường CBQLNNPTNT I, II;
- Lưu VT, HTX.

CỤC TRƯỞNG
Lã Văn Lý     

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 547/HTX-KTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu547/HTX-KTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 547/HTX-KTH Triển khai thực hiện CV 2969/BNN-HTX hỗ trợ HTX nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 547/HTX-KTH Triển khai thực hiện CV 2969/BNN-HTX hỗ trợ HTX nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu547/HTX-KTH
        Cơ quan ban hànhCục Hợp tác xã và phát triển nông thôn
        Người kýLã Văn Lý
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 547/HTX-KTH Triển khai thực hiện CV 2969/BNN-HTX hỗ trợ HTX nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 547/HTX-KTH Triển khai thực hiện CV 2969/BNN-HTX hỗ trợ HTX nông nghiệp

           • 26/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực