Công văn 5475/TCHQ-TXNK

Công văn 5475/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5475/TCHQ-TXNK 2018 chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển


B TÀI CHÍNH
TỔNG CC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5475/TCHQ-TXNK
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vn chuyển

Hà Ni, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 21/6/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3581/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, qua theo dõi quá trình thực hiện và qua phản ánh của một số doanh nghiệp trong thi gian qua thì thy có tình trạng mt số Cục Hải quan tnh, thành phố thực hiện không đúng hướng dẫn tại công văn s3581/TCHQ-TXNK nêu trên, cụ thể:

Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyn hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến ca khu nhập đầu tiên (ví dụ: phí DO, phí vệ sinh container) hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan nhưng một số Cục Hi quan tnh, thành phố vn thực hiện cộng vào trị giá hải quan.

Việc thực hiện không đúng quy định nêu trên dẫn đến bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hi quan tỉnh, thành phố:

1. Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hi quan.

2. Hướng dn doanh nghiệp thực hiện theo công văn s 3581/TCHQ-TXN ngày 20/6/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tnh, thành phố được biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn V
ăn Cẩn (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để
chỉ đạo);
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng-3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5475/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5475/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5475/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5475/TCHQ-TXNK 2018 chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5475/TCHQ-TXNK 2018 chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5475/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành20/09/2018
        Ngày hiệu lực20/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5475/TCHQ-TXNK 2018 chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5475/TCHQ-TXNK 2018 chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

           • 20/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực