Công văn 548/TTg-KTTH

Công văn số 548/TTg-KTTH về việc xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 548/TTg-KTTH xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 548/TTg-KTTH
V/v: xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2011-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo hướng: đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước (cả ở Trung ương và địa phương), bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

2. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch, đề cương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trên. Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ động đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, thành phần và dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo (kể cả đại diện lãnh đạo một số địa phương), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong Quý IV năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Trong năm 2010 tổ chức hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện. Từ năm 2011, chính thức áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng Cục Thống kê.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 548/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu548/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 548/TTg-KTTH xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 548/TTg-KTTH xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu548/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/04/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 548/TTg-KTTH xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

              Lịch sử hiệu lực Công văn 548/TTg-KTTH xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

              • 10/04/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực