Công văn 5481/CT-TTHT

Công văn số 5481/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5481/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5481/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần.

Thời gian qua, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có nhận được văn bản của một số doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang công ty cổ phần đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN và Cục Thuế  đã có nhiều công văn hướng dẫn. Nay, để việc thực hiện  được thống nhất đúng quy định, Cục Thuế TP hướng dẫn rõ thêm như sau:

-Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần quy định các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa: “Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ”.

-Tại điểm 1.1, Mục VII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004  của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghị định 187/2004/NĐ-CP có hướng dẫn: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ”.

Như vậy, kể từ khi Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 có hiệu lực thi hành thì  các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và từ năm 2004 phải đáp ứng các điều kiện  được hưởng ưu đãi theo quy định tại điều 33, điều 34, chương V của  Nghị định 164/2003/ NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không  cần phải làm  thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư .

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006) đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực (ngày 21/3/2007) các doanh nghiệp nhà nước  được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 21/3/2007 không còn được hưởng ưu đãi do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo để các Công ty biết và thực hiện. Công văn này thay thế cho các văn bản hướng dẫn trước đây không còn phù hợp. Các Công ty có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn tại văn bản này rà soát các điều kiện được hưởng ưu đãi (nếu có) của đơn vị để xác định số được miễn giảm hoặc không được miễn giảm để kê khai điều chỉnh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Công ty liên hệ với Cục Thuế TP (phòng Tuyên truyền hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM“để báo cáo”
- TCT “để báo cáo”
- BLĐ Cục;
- P KTT số 1,3;  
- PTT số 1,2;           
- Lưu HC, TTHT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5481/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5481/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2008
Ngày hiệu lực21/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5481/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 5481/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5481/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5481/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đình Tấn
        Ngày ban hành21/05/2008
        Ngày hiệu lực21/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5481/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5481/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá

           • 21/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực