Công văn 5481/UBND-ĐT

Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố để phân công thẩm quyền cấp phép xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5481/UBND-ĐT
V/v xác định các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố để phân công thẩm quyền cấp phép xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Xét Công văn số 5387/SXD-CPXD ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Sở Xây dựng về xác định các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố để phân công thẩm quyền cấp phép xây dựng tại Quyết định số 217/2004/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận nguyên tắc về xác định các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố để phân công thẩm quyền cấp phép xây dựng theo phương án 2 tại Công văn nêu trên của Sở Xây dựng đề xuất; Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, có Văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện.

2. Về khu vực trung tâm thành phố; nhằm đảm bảo cho các công trình xây dựng tại khu trung tâm, đáp ứng yêu cầu tôn tạo, phát triển đô thị bền vững, đúng tầm của khu trung tâm; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 1, quận 3, thống nhất nội dung chính về các chỉ tiêu xây dựng công trình như quy mô tầng cao, chiều cao tối đa (quy mô nào cấp quận giải quyết, quy mô nào cần có tham vấn của Sở Xây dựng), mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, hình thức màu sắc kiến trúc công trình v.v…; trên cơ sở thống nhất Liên Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng ban hành Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo thẩm quyền, để tổ chức thực hiện.

3. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương triển khai lập thiết kế đô thị Khu trung tâm thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2006.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm CV Sở Xây dựng);
- TTUB: CT, các PCT.
- Cục Thống kê;
- Sở KH và ĐT; Sở GT-CC.
- VPHĐ - UB: CVP, PVP/ĐT.
- Tổ ĐT, TH, PC.
- Lưu: VT, (ĐT-tu)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5481/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5481/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2006
Ngày hiệu lực02/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5481/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5481/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành02/08/2006
        Ngày hiệu lực02/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5481/UBND-ĐT xác định tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn

           • 02/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực