Công văn 5487/TCHQ-GSQL

Công văn 5487/TCHQ-GSQL năm 2019 về bán hàng và thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5487/TCHQ-GSQL 2019 bán hàng thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5487/TCHQ-GSQL
V/v bán hàng và thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế tại Cảng HKQT Phú Quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 996/HQKG-NV ngày 26/7/2019 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế tại Cảng HKQT Phú Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp kinh doanh hàng hóa (sim, card) trong khu vực hạn chế (ga đến):

Căn cứ Điều 1 Thông tư 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly thì kinh doanh hàng hóa trong khu vực hạn chế không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này.

Đối với việc kinh doanh bán hàng (sim, card) trong khu vực hạn chế, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang làm việc với doanh nghiệp kinh doanh để xác định phạm vi, quy mô kinh doanh, phương thức kinh doanh (cách thức vận chuyển sim, card, tiền mặt đưa vào, đưa ra khu vực hạn chế) để xây dựng phương thức giám sát, quản lý hải quan phù hợp. Khi xây dựng quy trình giám sát cần căn cứ vào các quy định hiện hành và Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2016 của Tổng cục Hải quan. Trước khi ban hành quy trình báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tham gia ý kiến.

2. Đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực hạn chế:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước quy định về điều kiện để được làm đại lý thu đổi ngoại tệ.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để được làm đại lý thu đổi ngoại tệ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang:

2.1. Kiểm tra các điều kiện về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, lưu ý:

- Căn cứ vào hồ sơ, các quy trình liên quan, kiểm tra vị trí đặt quầy thu đổi ngoại tệ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đánh giá việc đảm bảo kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

- Việc nối mạng giữa quầy thu đổi ngoại tệ với cơ quan hải quan nhằm đảm bảo việc quản lý trực tuyến khi hoạt động của doanh nghiệp đi vào hoạt động.

2.2. Trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan thì Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xây dựng quy trình giám sát hải quan đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực cách ly, khu vực hạn chế Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tham gia ý kiến trước khi ban hành Quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5487/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5487/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực28/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5487/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5487/TCHQ-GSQL 2019 bán hàng thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5487/TCHQ-GSQL 2019 bán hàng thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5487/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/08/2019
        Ngày hiệu lực28/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5487/TCHQ-GSQL 2019 bán hàng thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5487/TCHQ-GSQL 2019 bán hàng thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế

           • 28/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực