Công văn 549/BTTTT-THH

Công văn 549/BTTTT-THH năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/BTTTT-THH
V/v: triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình), trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Các nhiệm vụ chung của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

1. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Hướng tới Mục tiêu:

- Giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính

- 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4.

2. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động:

- Triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và Điều hành, hướng tới Mục tiêu:

+ 100% văn bản không mật trình Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy.

+ 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy.

- Triển khai hệ thống quản lý thông tin tổng thể, tiến tới xây dựng cơ quan điện tử.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác đặc thù tại mỗi cơ quan.

3. Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

4. Phát triển hạ tầng Kiến trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu (xây dựng hạ tầng kỹ thuật; nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp Bộ - LGSP).

5. Kết hợp chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.

7. Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; tăng cường đào tạo và truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

8. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hàng năm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lặp.

9. Bảo đảm kinh phí (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch 5 năm, hàng năm; tăng cường thuê dịch vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

10. Triển khai các Mục tiêu hàng năm nêu trong Nghquyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

11. Báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Chương trình này theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Các nhiệm vụ đc thù của Bảo hiểm xã hi Vit Nam

1. Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

2. Triển khai giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội: 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm số giờ thực hiện thủ tục Bảo hiểm xã hội, đạt mức trung bình của các nước ASEAN-4.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Quý Cơ quan lưu ý đảm bảo đồng bộ việc triển khai thực hiện Chương trình này với các chương trình, kế hoạch khác để tránh tăng lặp và gửi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để biết);
- Lưu: VT, THH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 549/BTTTT-THH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu549/BTTTT-THH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu549/BTTTT-THH
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực