Công văn 5490/BKHĐT-QLQH

Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5490/BKHĐT-QLQH
V/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng chính phủ.

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6027/VPCP-KTTH ngày 07/8/2014 về việc có ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 14/10/2010. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, triển khai các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn.

Tuy nhiên, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 được UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng trong điều kiện dự báo nền kinh tế có nhiều yếu tố thuận lợi và có tính đột phá nên các mục tiêu đề ra khá cao, song đến nay tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; đồng thời chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phương giai đoạn 2011-2013 đang được Tổng cục thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán và công bố để các địa phương thống nhất áp dụng cho những năm tiếp theo. Mặt khác, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới được ban hành, cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng, Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020, quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020 mới được các cấp thẩm quyền phê duyệt có nhiều tác động ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Do vậy việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, cho phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của cả nước đến năm 2020 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương là cần thiết.

Bộ kế hoạch và Đầu tư nhất trí với chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2015.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, QLQH. Hg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5490/BKHĐT-QLQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5490/BKHĐT-QLQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5490/BKHĐT-QLQH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐặng Huy Đông
        Ngày ban hành20/08/2014
        Ngày hiệu lực20/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020

             • 20/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực