Công văn 55/TCT-CS

Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/TCT-CS
V/v kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận

Trả lời công văn 656/CP.VLXD-KS ngày 22/10/2009 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận về việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 30 Luật Quản lý thuế quy định: "Người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ".

Tại điểm d, khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế, người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế khi: "d. Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế".

Trường hợp Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận nộp thuế tài nguyên theo phương pháp kê khai có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế tài nguyên. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty không kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế thì có quyền ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC; Kê khai;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 55/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu55/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2010
Ngày hiệu lực07/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu55/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/01/2010
        Ngày hiệu lực07/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

             • 07/01/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/01/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực