Công văn 550/QLCL-TTPC

Công văn 550/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 550/QLCL-TTPC 2014 hướng dẫn xử lý vi phạm an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QLCL-TTPC
V/v xử lý vi phạm hành chính về ATTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS Bạc Liêu

Phúc đáp Văn bản số 11/CCQLCL ngày 26/3/2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP.

Nếu cơ sở không có “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP” hoặc Giấy chứng nhận đã hết hạn thì áp dụng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định 178/2013/NĐ-CP) để xử lý.

Như vậy, Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS Bạc Liêu áp dụng các quy định trên để xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công, phân cấp cho chi cục.

2. Về xử lý lô nguyên liệu thủy sản có chứa tạp chất.

- Tùy theo hành vi vi phạm hành chính, việc xử lý lô nguyên liệu thủy sản có chứa tạp chất được thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 6, Khoản 7, điểm c Khoản 8, điểm c Khoản 9 của Điều 5 và Khoản 5, điểm a, b, d Khoản 7, Khoản 8 và điểm b Khoản 9 của Điều 16 Nghị định 178/2013/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm b Khoản 9 Điều 16 Nghị định 178/2013/NĐ-CP: “ Buộc loại bỏ tạp chất đối với lô hàng vi phạm nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại Khoản 5 Điều này; trường hợp không loại bỏ được tạp chất thì buộc tiêu hủy”. Như vậy, theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP không có quy định tịch thu lô nguyên liệu thủy sản có chứa tạp chất.

- Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tại điểm a, b Khoản 5 Điều 21 có quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu lô hàng thủy sản là tang vật vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Nghị định 31/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản có hiệu lực (01/11/2013).

- Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất, tại Điều 5 quy định về Xử lý đối với lô tôm có chứa tạp chất cũng không quy định hình thức tịch thu đối với tôm có chứa tạp chất. Quyết định này được xây dựng căn cứ vào Nghị định 31/2010/NĐ-CP (đã hết hiệu lực).

Vì vậy, việc xử lý lô nguyên liệu thủy sản có chứa tạp chất phải theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP lý do: Nghị định 178/2013/NĐ-CP là văn bản QPPL do Chính phủ ban hành và đang có hiệu lực thi hành.

Đề nghị Chi cục nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT (để biết);
- Phòng CL1, CL2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 550/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu550/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 550/QLCL-TTPC

Lược đồ Công văn 550/QLCL-TTPC 2014 hướng dẫn xử lý vi phạm an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 550/QLCL-TTPC 2014 hướng dẫn xử lý vi phạm an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu550/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 550/QLCL-TTPC 2014 hướng dẫn xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 550/QLCL-TTPC 2014 hướng dẫn xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

           • 04/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực