Công văn 5502/UBND-XD

Công văn 5502/UBND-XD về nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5502/UBND-XD nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5502/UBND-XD
V/v nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Ban quản lý phát triển khu đô thị mới;
- Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh;
- Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

Nhằm đảm bảo chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và tạo điều kiện cho các đơn vị trong tỉnh có điều kiện tham gia lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh mà đơn vị tư vấn lập quy hoạch được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định, chủ đầu tư cần báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về đơn vị dự kiến lựa chọn làm tư vấn lập quy hoạch trước khi trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

2. Khi thẩm định trình các đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm các nội dung:

a) Kinh phí phản biện đồ án quy hoạch.

b) Ngoài các hồ sơ theo quy định, Chủ đầu tư phải xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng và quy hoạch, đảm bảo tích hợp vào hệ thống thông tin địa lý tỉnh (GISHue).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Hùng Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5502/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5502/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5502/UBND-XD nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5502/UBND-XD nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5502/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýMai Hùng Tuân
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5502/UBND-XD nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5502/UBND-XD nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng

              • 09/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực