Công văn 5506/BTC-CST

Công văn số 5506/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung toàn văn Công văn 5506/BTC-CST giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5506/BTC-CST
V/v: Giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Xí nghiệp tư nhân Trung Hải

 

Về các vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nêu tại công văn số 133CV/XNTN ngày 14/03/2007 của Xí nghiệp tư nhân Trung Hải, Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

1. Về cách xác định số thuế được miễn giảm đối với dự án đầu tư mở rộng:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và khoản 7, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC trường hợp Xí nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng để đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển từ 200 đến 1.500 tấn, kéo dài trên một năm nhưng có các hạng mục đã hoàn thành trong năm 2004 thì Xí nghiệp được lựa chọn đăng ký thực hiện ưu đãi ngay năm 2004; giá trị tài sản cố định (TCSĐ) đầu tư mới được xác định theo giá trị luỹ kế của các hạng mục đầu tư đã hoàn toàn đưa vào sử dụng tính đến thời điểm quyết toán thuế của năm miễn thuế, giảm thuế là năm 2004 (năm miễn thuế, giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế, không chia theo tháng).

2. Về giá trị TSCĐ dùng làm căn cứ xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Mục III và khoản 2, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC, trường hợp quy mô đầu tư của Xí nghiệp cao hơn dự kiến trong dự án đầu tư đã được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cả về giá trị và khoản mục đầu tư, trong đó có TSCĐ là nhà và xe chỉ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thì toàn bộ giá trị TSCĐ tăng thêm (kể cả nhà và xe) là căn cứ dùng để xác định phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng mang lại.

3. Về việc hạch toán tiền lương của giám đốc doanh nghiệp tư nhân:

Căn cứ khoản 2, Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì tiền lương, tiền công của doanh nghiệp tư nhân không được hạch toán vào chi phí hợp lý.

Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế Tp. Hải Phòng;
- TCT, PC;
- Lưu VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5506/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5506/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2007
Ngày hiệu lực24/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5506/BTC-CST

Lược đồ Công văn 5506/BTC-CST giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5506/BTC-CST giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5506/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thái Hùng
        Ngày ban hành24/04/2007
        Ngày hiệu lực24/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5506/BTC-CST giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5506/BTC-CST giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

            • 24/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực