Công văn 5508/VPCP-KTTH

Công văn 5508/VPCP-KTTH năm 2016 về tham gia ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5508/VPCP-KTTH tham gia ý kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5508/VPCP-KTTH
V/v tham gia ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8926/BTC-VP ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc tham gia ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính trực tiếp làm việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không đưa vào Chương trình của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV 02 nội dung: Báo cáo của Chính phủ về sử dụng vốn vay, quản lý nợ công và Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Tổng thư ký Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN,
các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5508/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5508/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5508/VPCP-KTTH tham gia ý kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5508/VPCP-KTTH tham gia ý kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5508/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5508/VPCP-KTTH tham gia ý kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5508/VPCP-KTTH tham gia ý kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016

              • 05/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực